Liên hệ

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.

CÔNG TY TNHH NẤM NGUYỄN HOA

Nguồn gốc nấm Lim Xanh từ thôn 4 – Tiên Hiệp – Tiên Phước – Quảng Nam

Địa chỉ: Đường 1 – TT. Tiên Phước – H. Tiên Phước – Quảng Nam

Điên thoại: 05103 894 129 – Hotline: 0983 894 129

    Back To Top